An toàn đập
dtdhbat 
 Nhà máy thủy điện Hòa Bình là một trong những đơn vị được kiểm tra

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập và vận hành khai thác công trình thủy điện của 09 nhà máy đã hoàn thành phát điện thương mại và 02 dự án đang triển khai thi công.

            Theo đó, qua kiểm tra thực tế cơ bản các đơn vị đã chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập và vận hành khai thác công trình thủy điện. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như: Đối với Chủ đập các công trình thủy điện đã hoàn thành phát điện thương mại, Chủ đập công trình thủy điện Suối Tráng, So Lo 1, So Lo 2, Vạn Mai, Định Cư, Suối Nhạp A, Đồng Chum 2 chưa lắp đặt thiết bị đo lưu lượng nước vào hồ, lưu lượng nước xả về hạ lưu đập; chưa thực hiện việc thu thập các thông tin về khí tượng thủy văn và cập nhật thông tin dự báo dòng chảy đến công trình; chưa lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình thủy điện. Chủ đập công trình thủy điện Hòa Bình chưa lập hồ sơ báo cáo kết quả kiểm định kèm theo báo cáo đánh giá của tổ chức cá nhân thực hiện kiểm định gửi Sở Công Thương, Bộ Công Thương theo quy định. Chủ đập công trình thủy điện Suối Tráng, Vạn Mai và Hồ Trọng không lắp đặt hệ thống cảnh báo phía hạ du các nhà máy thủy điện. Đối với Chủ đập các công trình thủy điện đang triển khai thi công xây dựng, Chủ đập công trình thủy điện Suối Mu và Miền Đồi chưa xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa, phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ.

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tham mưu Giám đốc Sở Công Thương ban hành Thông báo kết quả kiểm tra. Theo đó, yêu cầu các đơn vị được kiểm tra nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những hạn chế, tồn tại qua kiểm tra phát hiện.

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập và vận hành khai thác công trình thủy điện nhằm giúp chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, kịp thời triển khai các phương án, giải pháp đảm bảo an toàn cho các công trình, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập