TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 32 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
ktatdt418 
 Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập và vận hành khai thác công trình thủy điện của Chủ đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Sở Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập và vận hành khai thác công trình thủy điện của Chủ đập các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

       Đoàn kiểm tra đã kiểm tra các nhà máy thủy điện đã hoàn thành phát điện thương mại trong việc đăng ký an toàn đập; Báo cáo hiện trạng an toàn đập; Lắp đặt thiết bị và tổ chức quan trắc, thu thập, cập nhật/báo cáo thông tin thủy văn vận hành hồ chứa; Kiểm định an toàn đập; Cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập; Quy trình vận hành thiết bị, quy trình bảo trì công trình thủy điện; Kiểm tra, đánh giá chất lượng đập và thiết bị vận hành đập (thiết bị xả lũ; hệ thống thiết bị nâng, hạ cửa van; hệ thống cấp điện dự phòng vận hành cửa van công trình xả lũ ....) và hệ thống cảnh báo lũ; Xây dựng, rà soát điều chỉnh và thực hiện: Quy trình vận hành hồ chứa. Phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ và phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập; Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa các chủ đập thủy điện trên cùng lưu vực sông và địa phương trong công tác phòng, chống lụt, bão và tổ chức diễn tập các tình huống theo phương án đã được phê duyệt. Đối với các nhà máy thủy điện đang triển khai thi công xây dựng, Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị về phòng, chống lụt bão, cụ thể như kiểm tra, đánh giá chất lượng đập và thiết bị vận hành đập (thiết bị xả lũ; hệ thống thiết bị nâng, hạ cửa van; hệ thống cấp điện dự phòng vận hành cửa van công trình xả lũ ....) và hệ thống cảnh báo lũ; Công tác chuẩn bị về nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão; Xây dựng và thực hiện: Quy trình vận hành hồ chứa. Phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ và phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập; Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa các chủ đập thủy điện trên cùng lưu vực sông và địa phương trong công tác phòng, chống lụt, bão.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra và đề xuất xử lý các đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn đập và vận hành khai thác các công trình thủy điện.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212