TÌm kiếm

Ai đang online

We have 65 guests and no members online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 15 Cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập, lập quy hoạch chi tiết và 6 Cụm công nghiệp chưa được thành lập theo quy hoạch đến năm 2020.

shym2 
 Đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

          Ngày 26/02/2019, tại UBND xã Yên Mông, Sở Công Thương tổ chức cuộc họp thẩm định hồ sơ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Yên Mông (Khu 2) tại xóm Mỵ, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình. Chủ trì cuộc họp đồng chí Bùi Xuân Hùng – Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND thành phố Hòa Bình, UBND xã Yên Mông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Thành.

ccngvm 
 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 05 CCN đi vào hoạt động, thu hút 12 dự án thứ cấp triển khai đầu tư 

Toàn tỉnh hiện có 15 Cụm công nghiệp (CCN) đã được thành lập với tổng diện tích 369,07 ha. Các CCN đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của từng địa phương, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

ccndl 
 Cụm công nghiệp Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy

        Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp (CCN), đảm bảo sự thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các CCN, vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nhằm thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ và phân công trách nhiệm giữa các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị, t chức có liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật. Vừa qua, Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212