TÌm kiếm

Ai đang online

We have 17 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Ngày 06/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1201/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại t do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

van nam 
 Sở Công Thương Hòa Bình thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Vân Nam – Trung Quốc

            Ngày 04/11/2020, Bộ Công Thương đã ra Văn bản số 1265/XNK-TMQT về việc thông báo mới về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Vân Nam – Trung Quốc.

Ngày 12/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1577/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019.

Attachments:
Download this file (1577Ok.PDF)1577Ok.PDF[ ]10512 kB

Ngày 29/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BCT quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

         Ngày 17/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212