TÌm kiếm

Ai đang online

We have 8 guests and no members online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
thvtcctdp 
 Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình tổ chức lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã ngành Công Thương Hòa Bình  năm 2019

Ngày 08/11/2019, tại thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình tổ chức lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã ngành Công Thương Hòa Bình năm 2019; đối tượng là các Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Giám đốc, kế toán trưởng, ban kiểm soát (kiểm soát viên), cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của HTX và các chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ HTX.

cudnt1019 
 Công nhân Điện lực Thành phố Hòa Bình khắc phục sự cố mất điện do mưa dông

Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 10 trên địa bàn tỉnh là 183 lần, tăng 10,91% so với tháng trước và giảm 28,79% so với cùng kỳ. Thời gian mất điện là 656,8 giờ tăng 34,78% so với tháng trước và giảm 36,3% so với cùng kỳ, lượng điện năng bị cắt giảm là 1.223.303 kWh tăng 22,3% so với tháng trước và tăng 0,25% so với cùng kỳ. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 104 lần với tổng thời gian mất điện là 532,2 giờ, lượng điện năng bị cắt giảm 968,328 kWh. Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 79 lần với tổng thời gian mất điện là 119,6 giờ, lượng điện năng bị cắt giảm là 254.705 kWh.

tnttsmhd 
 Sở Công Thương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Ngày 11/10/2019, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1331/KH-SCT về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

thhc19ktcn1 
 Sở Công Thương  tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về hóa chất cho các cán bộ quản lý nhà nước; các doanh nghiệp có hoạt động Hóa chất trên địa bàn tỉnh

Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của hóa chất đến môi trường sinh thái và sức khỏe của con người, đặc biệt là người lao động ngày càng được quan tâm. Việc sản xuất, kinh doanh, tồn chứa và sử dụng hóa chất luôn chứa đựng nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trong đó, có thể gây ra nhiều tai nạn lao động lớn và nhiều loại bệnh nghề nghiệp hiểm nghèo như bệnh ung thư, vô sinh, ảnh hưởng đến sự phát triển thai nhi, biến đổi gen…

Ngày 26/9/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2925/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Quyết định chi tiết đính kèm). Theo đó, Bộ Công Thương đã công bố danh mục thiết bị trong nước đã sản xuất: Dây nhôm lõi composite ACCC.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212