TÌm kiếm

Ai đang online

We have 12 guests and no members online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
kltthdl1219 
 Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra hoạt động lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Ngày 23/11/2019, Sở Công Thương đã ra Kết luận thanh tra số 1574/KL-SCT về việc thanh tra hoạt động lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực.

hdmctt1119 
 Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.330 tỷ đồng

Tháng 11/2019, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có nhng dấu hiệu tích cực với mức tăng trưởng cao. Các mặt hàng tiêu dùng như hàng gia dụng, quần áo, giày dép, thực phẩm, nước giải khát các loại mức tiêu thụ gia tăng. Các chợ, siêu thị trên địa bàn hoạt động ổn định. Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến.

kttpt919tt1 
 Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/11/2019, Sở Công Thương đã ra Kết luận số 1515/KL-SCT về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/11/2019, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 181/QĐ-SCT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô nhãn hiệu Isuzu Trooper, Biển kiểm soát 28A-00187 đã qua sử dụng.

Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô nhãn hiệu Isuzu Trooper, Biển kiểm soát 28A-00187, cụ thể như sau:

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212