TÌm kiếm

Ai đang online

We have 7 guests and no members online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cnt22020 
 Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 02 ước đạt 3.595 tỷ đồng

Tháng 02/2020, là thời điểm sau Tết các hoạt động thương mại giảm so với thời điểm trước, mặt khác tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thương mại, dịch vụ của cả nước nói chung, tỉnh Hòa Bình nói riêng. Sức mua giảm từ 5-10% so vói thời điểm trước, các hoạt động dịch vụ như du lịch, lưu trú, ăn uống giảm mạnh. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng trước do tháng có nhiều ngày nghỉ tết Nguyên đán.

         Về lĩnh vực công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 02 ước đạt 3.595 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng ước đạt 6.945 tỷ đồng, tăng 19,43% so với cùng kỳ, thực hiện 16,15% kế hoạch năm.

Về thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02/2020 ước đạt 2.750 tỷ giảm 12,42% so với tháng trước, thực hiện 15,63% kê hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 49,517 triệu USD giảm 10,55% so với tháng trước, so với cùng kỳ tăng 2,14%, đạt 10,16% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 46,217 triệu USD giảm 10,83% so với tháng trước, so với cùng kỳ tăng 1,9%, đạt 9,93% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 3,3 triệu USD giảm 6,38% so với tháng trước, so với cùng kỳ tăng 5,81%, đạt 15% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 41,5 triệu USD giảm 12,82% so với tháng trước, so với cùng kỳ tăng 5,63%, đạt 10,18% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 ước giảm 0,12% so với tháng trước.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212