Chỉ đạo, điều hành

Ngày 09/7/2021, Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 4055/BCT-KH về việc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

(Văn bản số 4055/BCT-KH chi tiết đính kèm)

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập