TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 25 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 20/6/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số  4696/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tính Bùi Văn Khánh tại cuộc họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố ngày 18/6/2021.

(Thông báo số  4696/TB-VPUBND chi tiết đính kèm)

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212