Chỉ đạo, điều hành

Ngày 14/6/2021, Tỉnh ủy Hòa Bình đã có Công văn số  93-CV/VPTU về việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

(Công văn số  93-CV/VPTU chi tiết đính kèm)

Newer news items:

Older news items:

Attachments:
Download this file (93.pdf)93.pdf[ ]2175 kB
Written by Ban biên tập