TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

We have 31 guests and no members online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 07/6/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số  889/UBND-KGVX về việc thực hiện Thông báo số 147/TB- VPCP ngày 03/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

(Văn bản số  889/UBND-KGVX chi tiết đính kèm)

Nguồn: Phòng KH-TC-TH

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212