TÌm kiếm

Ai đang online

We have 37 guests and no members online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cdthmqot 
 Học viên thực hành trực tiếp trên máy tính

Trong 02 ngày 31/10 và 01/11, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Hòa Bình tổ chức tập huấn phần mềm Quản lý đoàn viên và phần mềm Thi đua Khen thưởng cho BCH Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn ngành.

        Các giảng viên Ban Tổ chức- Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Hòa Bình đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và phần mềm thi đua khen thưởng công đoàn.

Học viên thao tác, thực hành trực tiếp trên máy tính, với nội dung cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: Đăng nhập hệ thống phần mềm; thêm mới một đoàn viên; thêm mới nhiều đoàn viên cùng lúc; phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chỉnh sửa thông tin đoàn viên; xóa đoàn viên; chuyển sinh hoạt đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên công đoàn. Phần mềm thi đua khen thưởng thao tác nội dung thực hiện như: Đăng nhập; chọn nơi nhận hồ sơ; nhập hồ sơ chi tiết; bấm nút ghi đĩa; chỉnh sửa; nhập thêm hồ sơ; bấm nút gửi đi.

Lớp tập huấn với mục đích nâng cao được ý thức trách nhiệm của CĐCS và đoàn viên trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả thẻ đoàn viên công đoàn và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; mặt khác giúp cho các cấp công đoàn thuận lợi trong việc thống kê chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên ở từng cấp công đoàn, giúp CĐCS xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên.

Nguồn: Công đoàn ngành

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212