Bảo vệ người tiêu dùng
bvntd219g 
 

           Ngày 18/02/2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã ra Kế hoạch số 22/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

           Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với chủ đề: “Kinh doanh lành mạnh – tiêu dùng bền vững”. Các hoạt động hưởng ứng bao gồm: Tuyên truyền, cổ động tại các huyện, thành phố thông qua xe loa cổ động, pa no, cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh triển khai các chương trình tri ân người tiêu dùng. Đặc biệt, ngày 15/3/2019 Sở Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức mít tinh Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019.

Việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia tích cực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan, từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.

Nguồn: Phòng Quản lý thương mại

Newer news items:

Older news items:

Written by Ban biên tập