TÌm kiếm

Ai đang online

We have 49 guests and no members online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

clvlncnh 
 

Ngày 06/3/2019, Sở Công Thương ra Văn bản số 260/SCT-KTAT-MT yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường công tác an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động VLNCN.

vlncnt102018 
 Sở Công Thương Hòa Bình tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là loại vật tư công nghiệp có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt, liên quan trực tiếp đến các vấn đề như cháy nổ, trật tự an toàn xã hội, tai nạn và sự cố môi trường. Để công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Công Thương Hòa Bình thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng VLNCN tại các doanh nghiệp. 

vlncndvdkt 
 Kiểm tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của đơn vị bị tạm dừng khai thác tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Hùng Mạnh

Vừa qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của 17 đơn vị bị tạm dừng khai thác.  

mdna 
 Sở Công Thương tăng cường công tác thanh tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; hoạt động khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh

         Ngày 20/4/2018, Sở Công Thương ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; hoạt động khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

vln21017 
 Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước về VLNCN và khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn

Trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là khai thác tài nguyên khoáng sản, việc sử dụng VLNCN liên quan trực tiếp đến vấn đề an toàn lao động. Bởi vậy để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng VLNCN, khai thác chế biến khoáng sản, thời gian qua Sở Công Thương đã triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về VLNCN  và khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn được phân công quản lý.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212